Crida Mundial a favor de la Infància

El llançament d’aquesta Crida Mundial a favor de la infància és una iniciativa del Bureau International Catholique de l’Enfance, BICE; i pot situar-se en la línia d’altres  accions internacionals que el mateix BICE ha emprès al llarg de la seva història, entre les quals destaca l’Any Internacional de l’Infant (1979). També va intervenir directament, els anys vuitanta, en la redacció de la Convenció de les Nacions Unides sobre els Drets de l’Infant.  I ara fa un seguiment de la seva aplicació prop del Comitè dels Drets de l’Infant de Ginebra.

En la perspectiva del vintè aniversari de la Convenció, el BICE va promoure l’any passat una àmplia consulta sobre la situació de la infància al món, constituint grups d’experts a Àfrica, Amèrica Llatina, Àsia i Europa. Els informes que en van resultar foren presentats a París, seu del BICE, el 4 de juny del 2008; i han servit de base per preparar aquesta Crida, que es proclamarà solemnement el 4 de juny propvinent, al Palau de Nacions de Ginebra.

Aquests textos, traduïts al català, han estat publicats per la Regidoria de Drets Civils de l’Ajuntament de Barcelona.

El BICE estima que amb tot i els progressos indiscutibles que devem a la Convenció al llarg d’aquests vint anys, en els darrers temps es manifesta un cert estancament, una certa fadiga, i que fins i tot s’han produït reculades inquietants en moltes regions del món. La crisi global que sofrim posa encara més en perill la satisfacció de les necessitats i drets dels infants. Per això proposa una nova mobilització entorn d’aquesta Carta fonamental de la infància.

La Crida vol interpel.lar els estats, la comunitat internacional, els mitjans de comunicació, les autoritats morals i religioses, la societat civil i tots els homes i dones de bona voluntat.

I la signatura de la Crida és oberta a totes les ONG, singularnment les d’infància, les institucions independentss de defensa dels drets dels infants, institucions educatives, organitzacions de joventut, sectors d’Església, experts, el gran públic.

A Catalunya, difon la Crida i demana la seva adhesió la Comissió de la Infància de Justícia i Pau, membre del BICE des de 1980.

Per accedir al text original d'aquesta crida, cliqueu aquí.

Si us interessa addherir-vos a la crida, podeu clicar en aquest butlletí.